Рекламации


Рекламации на закупени от Гала Колекционе ЕООД артикули се извършват по правилата на Закона за защита на потребителите. За целта, потребителят трябва да посети шоурум Гала Колекционе София, Пловдив или Бургас и да попълни Заявление за рекламация или да го изпрати попълнен на email: office@esteta.bg . 


Заявление за рекламация (свали от тук), моля прикачете снимков материал, описание на увредените елементи, според монтажната схема, при наличие на такава и приложите необходимите документи - Договор за покупка на мебели, Фактура, Приемно-предавателен протокол, адрес и данни за обратна връзка.


След запознаване със случая, служител от отдел Рекламации ще се свърже с потребителя, за да даде становище относно приемане или отхвърляне на рекламацията и последващите стъпки за отстраняване, 


Работно време на отдел Рекламации:
Понеделник до петък: 10:00 до 17:30
Почивни дни:  събота, неделя, официални празници
Еmail: office@esteta.bg
Заявление за рекламация: свали


За пълна прозрачност и по-лесно проследяване на комуникацията, кореспонденцията по отстраняване на рекламацията се осъществява в писмен, електронен вид. Регламентът, по който Гала Колекционе ЕООД разглежда рекламациите е детайлно описан в Общите условия на компанията, под раздел XI. ПРЕГЛЕД НА СТОКИТЕ. РЕКЛАМАЦИЯ.